Flittig Hjælp

Priser

Priser & Rabatter

Vi påregner ikke ekstra i kørsel

til faste kunder i nærområdet.

Vi bruger ca. 15 min af den aftalte tid til kørsel.

Enkelt opgaver beregnes med fuld timelønet kørsel

Priser fra 

   300 + moms = 375 kr       

Der faktureres minimum  1 time.  

Der kan gives tilbud på anden vis, hvis det ønskes.  

Eksempler på dette kunne være. 

Fast timeantal eller fast pris "tilbud", som man typisk kender  

det fra andre brancher.         

            


 Maskiner med tillæg på 150kr.

TæpperenserDer tages forbehold for trykfejl.